Portfólio služieb

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo využívajú v prvom rade živnostníci (SZČO). Realizujem vedenie jednoduchého účtovníctva hlavne pre živnostníkov ale aj pre slobodné povolania.

Rozsah služieb vychádza z konzultácie a stanovujem ho vždy na mieru požiadaviek klienta. Okrem vedenia jednoduchého účtovníctva poskytujem aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva alebo poradenskú činnosť pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctva je určené pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, pre ktorých je povinné. Sú to primárne obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Vediem podvojné účtovníctvo pre malé a stredné podniky. Služby, ktoré klientom poskytujem sú aj v tomto prípade šité na mieru potrieb a požiadaviek klienta.

Zastupujem pre klientov obchodné oddelenie, ktorého vytvorenie v rámci firmy nie je lacná záležitosť. Šetrím týmto spôsobom zákazníkom nielen čas ale aj peniaze.

Mzdy a personalistika

Pre zamestnávateľov ponúkam riešenie mzdových a odvodových povinností. Outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva

Najčastejšie spravujem mzdovú agendu pre klientov, ktorým zároveň vediem účtovníctvo. Klientom tak vzniká doslova obchodné oddelenia avšak za zlomok ceny samostatného zriadenia tohto segmentu v rámci firmy.

Rozsah poskytovaných služieb je tak ako pri ostatných službách na mieru klienta.

Administratíva a doplnkové služby

Väčšinu administratívnej práce urobím za vás. Komunikujem online s úradmi aj s klientmi, riešim korešpondenciu a ďalšie „papierovačky“, ktoré by vám uberali z vášho drahocenného času.

Rozsah týchto služieb rovnako ako vždy poskytujeme presne na mieru vašich potrieb.

Aj malý či stredný podnik, môže mať svoje profesionálne ekonomické oddelenie.

Využite možnosť získať vlastné ekonomické oddelenie, ušetriť čas a hlavne financie.