Niekoľko informácií o mne

Moje nadšenie k financiám a účtovníctvu ma doviedlo na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde som sa do tejto problematiky dostala skutočne do hĺbky. Zároveň som sa utvrdila v tom, že je to práca, v ktorej som dobrá a budem sa jej venovať aj po štúdiu.
 
Spočiatku som váhala, či začať podnikať v tejto oblasti a pracovala som ako zamestnanec v rôznych firmách ako napríklad Volkswagen, Kempinski Bratislava či Bilanx. Zistila som, že pre podnikateľov, ktorí sa častokrát v účtovníctve a daniach neorientujú býva tento problém zdrojom stresu a niekedy aj problémov. Vtedy som si uvedomila, že pre podnikateľov je omnoho efektívnejšie a výhodnejšie delegovať túto starosť na spoľahlivú osobu a svoj čas využiť na rozvoj svojho podnikania.
 
Od roku 2016 som sa rozhodla začať podnikať. Zaoberám sa nielen účtovníctvom, ale aj administratívou, riešim kontakt s úradmi a na základe splnomocnenia vybavujem rôzne veci ako napríklad dopravný inšpektorát, úrad práce, atď…